پروژه وقتی به دست ما رسید وضعیت نا به سامانی داشت و از باب سرعت بسیار ضعیف بود و هیچ چیدمان صحیحی نداشت پس از بررسی های انجام شده، اصلاحاتی در افزونه های وب سایت انجام شد و سپس چیدمان صفحه نخست با نظر مدیریت مجموعه گرمین تاب انجام شد.

تمامی موارد سئو تکنیکال و سئو داخلی در این وب سایت رعایت شده است.

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه